2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Webbtillgänglighetsdirektivet

Webbdirektivet är nu svensk lag

Den 1 januari i år blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på att information på offentliga webbplatser ska vara tillgänglig för alla medborgare oavsett förutsättningar. Tillgänglighet handlar både om att innehållet ska vara begripligt och möjligt att uppfatta för alla, men också att tekniken ska vara robust och enkel att hantera.  

Undertexta era videoklipp

Ett konkret exempel på vad lagen kräver är att videoklipp på offentliga webbplatser ska kompletteras med ett textalternativ. Undertexter är det textalternativ som föredras av många. Ljud och video är ju i sig ett sätt att göra information tillgänglig för fler, men det bästa är om rörlig bild, ljud och text kombineras. Då kan informationen nå ut både till dem som av olika anledningar har svårt att ta till sig skriven text, och dem som hindras från att uppfatta ljud.

Textning gynnar många

Det är inte bara personer med hörselnedsättning som är behjälpta av undertexter – även personer med svenska som andraspråk kan ha stöd av textningen. En textremsa är dessutom uppskattat för den som av olika anledningar inte vill ha ljudet påslaget eller inte uppfattar ljudet på grund av buller eller störjaden ljud i omgivningen.

Ta hjälp av Undertextning.nu

Undertextning.nu erbjuder undertexter på svenska och engelska. Undertexten levereras i form av en SRT-fil som du enkelt läser in i ditt videoregeringsprogram eller vald videodelningstjänst. Vi kan även ordna så att du får undertexten inbränd i videofilen, men ur tillgänglighetsperspektiv är valbar undertext det som rekommenderas.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen är tillämplig på alla offentliga aktörer – kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet och högskolor samt förstås även privata aktörer med offentlig finansiering inom förskola, skola, hälso- och sjukvård och omsorg.

När måste lagkraven vara uppfyllda?

Införandet av lagen kommer att ske successivt. För nya webbplatser ska lagkraven vara uppfyllda senast i september 2019. För befintliga webbplatser (som offentliggjordes före september 2018) är det september 2020 som gäller och för mobila applikationer ska lagkraven uppfyllas senast i juni 2021.

Läs vidare:

Översikt och riktlinjer: https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/

DIGG (den myndighet som ska se till att lagen följs): https://www.digg.se/utveckling–innovation/digital-tillganglighet

Lagtexten: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181937-om-tillganglighet-till-digital_sfs-2018-1937

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Har du koll på nya webbdirektivet?

Fler och fler kommuner, landsting och statliga myndigheter undertextar sina videoklipp. I september nästa år blir det lag på att offentliga sektorn alltid ska ha undertextar när man publicerar inspelad rörlig media. Utöver att det blir ett lagkrav, så är det bra att undertexta myndighetsinformation för att den helt enkelt blir mer tillgänglig då. Dels blir det tillgängligt för personer med hörselnedsättning, men också för personer som har svenska som andraspråk eller bara för någon som inte har möjlighet att ha ljudet påslaget medan den tittar.

Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram riktlinjer, rekommendationer och kurser för hur undertexterna bör se ut. Klicka på länken nedan för att läsa mer om lagkravet och riktlinjer från myndigheten.

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Nyhetsbrev 2019-02-25

Fler och fler väljer att anlita oss för att göra undertexter till sina YouTube-kanaler, utbildningsfilmer och reklamfilmer.

Det är enkelt att vara kund hos undertextning.nu. Vi har transparenta priser som finns på vår hemsida. Vi undertextar på svenska och engelska, samt kors och tvärs mellan dessa språk.
Majoriteten av människor tittar på sociala medier utan ljud av olika anledningar, vilket gör det extra viktigt att komplettera era videor med undertexter, antingen på svenska eller engelska.

Inbrända undertexter

De flesta kunder vill ha undertexten levererad som en textfil, en SRT-fil. Vi kan även erbjuda oss att bränna in texten i din filmfil. För 40 kronor per filmfil så bränner vi in undertexten åt dig!

Klicka här för att läsa om skillnaden mellan SRT-fil och inbränd undertext

Slipp importera SRT-filen själv i YouTube

För att göra det ännu enklare att anlita oss så kan vi hjälpa dig att importera undertexten till ditt videoklipp i YouTube. Då blir undertexten tillgänglig för dina tittare så fort vi är färdiga, utan att du behöver vara mellanhand. Under en begränsad period kommer vi erbjuda den tilläggstjänsten gratis.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar.

Nå en större publik

Är du en svensk Youtuber med siktet inställt på en internationell publik? Genom att undertexta på engelska så blir det lätt för människor från hela världen att följa din kanal. Eller varför inte ha undertexter på både svenska och engelska? YouTube känner av vilket språk webbläsaren är inställd på och visar undertexter på rätt språk.– 
________________

Med vänliga hälsningar

Emelie & Oskar
08-68 42 87 97

undertextning.nu är en del av Transkribering.nu Sverige AB

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Vi hjälps åt, för bästa möjliga undertextning

Vår utgångspunkt är alltid att allt ska bli rätt och perfekt när vi undertextar, det är dock omöjligt att undvika enstaka småmissar. Ibland kanske vi har skrivit namnet Mikael, då vi inte känner till att den person som åsyftas i videoklippet stavar sitt namn Michael.

Du kan redigera lite själv

Om du har fått en SRT-fil av oss och vill göra mindre korrigeringar själv så kan du enkelt göra det själv. Det är bara att öppna SRT-filen med exempelvis Anteckningar och göra de ändringar som du vill göra. Om undertexten redan är uppladdad på exempelvis YouTube så kan du göra ändringen i YouTubes redigerare. Om du tycker att vi har gjort mycket misstag så vill vi gärna ha din feedback på det. Men om det beror på att ni föredrar en viss stavning av ett namn, eller typ föredrar att ett visst företagsnamn ska skrivas med gemener, då är det bara att du redigerar själv.

Ge oss en liten ordlista

Innehåller dina videoklipp mycket fackspråk eller ord som ni önskar ska stavas på ett visst sätt? Eller är det medverkande, vars namn inte stavas som det låter, så låt oss veta det innan vi sätter igång. Då blir det rätt från början!

Dubbelkolla före inbränning

Om du vill att vi ska bränna in dina undertexter så brukar vi ta för vana att låta dig titta på undertexten innan vi bränner in den. Om du har ett stort antal videoklipp så brukar vi bränna in ett fåtal av dem och sen invänta din feedback innan vi bränner in de sista. Detta tenderar att spara tid både för oss och för er.

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Bränna in undertexten eller SRT-fil?

Vi kan leverera undertexten till dig på två sätt. Antingen så bränner vi in texten i ditt videoklipp, eller så får du undertexten som en SRT-fil. Vilket du väljer beror på hur du ska använda undertexten. Nedan beskriver vi de viktigaste skillnaderna, så att du kan välja vad som passar dig och dina behov.

Inbränd undertext

En inbränd undertext blir en del av filmfilens raster. Den ligger där den ligger och går inte att ta bort. Inbränd undertext kan därför bara vara på ett enda språk. Detta kan ibland uppfattas som opraktiskt. Kanske har du tittare som föredrar att titta på videon helt utan undertexter? För dem blir det irriterande med inbrända undertexter. Å andra sidan vet du att undertexten alltid kommer att visas, även för dem som inte har aktiverat den inställningen i YouTube. Om du ska publicera ditt videoklipp på Facebook så kan det vara bra att ha undertexten inbränd för att säkerställa att den som surfar med ljudet avstängt eller befinner sig i en dålig ljudmiljö garanterat kommer att se undertexterna. Den som får upp ett videoklipp utan undertext riskerar att snabbt tappa intresset. Om du vill göra ändringar i en inbränd undertext så måste den brännas om, vilket kan ta lite tid.

SRT-fil

Här får du en textfil som innehåller alla undertexter, inklusive deras exakta tidsmarkeringar. Om du så kan du enkelt själv göra ändringar i texten. SRT-filen laddas upp på YouTube tillsammans med videoklippet. Beroende på besökarens inställningar för undertextning så kommer undertexten att visas synkroniserat med videoklippet. Om du har flera SRT-filer på olika språk så kommer YouTube att känna av vilket språk som besökaren använder och visa undertexten på det språket. Besökaren kan när som helst stänga av eller sätta igång undertexten igen, och vid behov kan de även själva byta språk.

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Hur går processen till?

Har du en YouTube-kanal och vill komplettera den med professionellt gjorda undertexter? Har du kunder som vill öka spridningen av sina videor i sociala medier genom att göra dem tillgängliga för en större publik, exempelvis hörselskadade? Har du inte tid, möjlighet eller helt enkelt lust att göra det praktiska arbetet själv?

Då finns vi här för dig!

Vi är specifikt inriktade på undertextning i sociala medier och jobbar med alla möjliga olika ämnen.

Hur gör du för att beställa undertextning?

Processen är mycket enkel:

Du förser oss med en länk där videon finns lagrad (exempelvis en YouTube-länk eller en Dropbox-länk där videon finns lagrad).

När undertexten är klar skickar vi tillbaka en textfil, en så kallad SRT-fil, som du kan lägga till direkt i YouTube eller i ditt videoredigeringsprogram.

Lättare än så kan det inte vara!

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Underhållande matlagning och välgörenhet

Gillar du matlagning blandat med härlig humor från en riktigt skön snubbe?

Matgeek, eller Johan Hedberg som han annars heter, har sedan 2009 delat med sig av recept samt tips och tricks från sitt kök. Ursprungligen var han bloggare men gör nu även videoklipp på YouTube där han även gör tester, lär tittarna husmorstips samt gör andra samarbeten med andra duktiga YouTubers. I dagsläget har Matgeek 196 000 följare på YouTube, och han har även skrivit boken ”Smör – Kärna, Bryna, Baka”.

Samarbete med Matgeek

Vi på undertextning.nu har fått nöjet att samarbeta med Matgeek och göra undertexter till några av hans videor.

Här nedan kan ni se ett exempel på vårt samarbete. I samarbete med Sida reste Matgeek och Clara Henry till Rwanda och besökte ett biståndsprojekt, där välgörenhetsorganisationen World Vision bland annat har bidragit till att krukmakeriet som de besöker i videon har kunnat öka sin verksamhet.

(Glöm inte att aktivera undertexter under inställningar!)

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Från tal till text

Undertextning är allt som oftast en balansgång. Det går inte att få med alla aspekter i vad som sägs, men samtidigt är det viktigt att inte missa någon viktig nyckelinformation. Sen ska man dessutom tänka på att behålla den naturliga samtalstonen, och ungefär här någonstans börjar det bli lite knivigt.

När man transkriberar av exakt hur naturligt tal låter blir det inte alltid särskilt snygga meningar, men det är ofta så talspråk ser ut. Hur ska vi då arbeta för att göra det mer läsvänligt?

Några exempel

Nedan följer en liten fingervisning på hur vi kan bearbeta talspråk till lättläsligt skriftspråk:

Någon säger:
Så sen så sa hon att jag typ kunde gå därifrån.
Vi skriver:
Sen sa hon att jag kunde gå därifrån.
Någon säger:
Helt otroligt … jag fattar liksom ingenting nu, asså …
Vi skriver:
Helt otroligt.
Jag fattar ingenting nu …

Någon säger:
Det var helt galet sjukt, dom såg ut som typ värsta Hollywoodstjärnorna.
Vi skriver:
Det var helt sjukt.
De såg ut som värsta Hollywoodstjärnorna.

Vad tycker ni, visst blir det mer lättöverskådligt för läsaren?
Men det är också viktigt att komma ihåg att varje exempel är relativt: man måste alltid ta hänsyn till sammanhanget, personen som talar, tonläge, hastighet, omgivning, och så vidare … Och det är just därför undertextning är så spännande!

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Men undertexter är bara i vägen …

Vår kollega bloggar om varför hon alltid har undertexten påslagen när hon kollar på video.

Jag väljer alltid att ha på undertexter när jag tittar på rörligt material, oavsett vilket språk jag tittar på (inklusive svenska).

Jag har undertexter att tacka för att jag kunde utveckla min engelska när jag var ung, då det för en 8-åring var guld värt att få lyssna till det engelska talet och samtidigt få chansen att träna på läsförståelsen tack vare undertexten. Vissa ord återkom ofta och dem tog det inte lång tid att fånga upp. När tillräckligt många ord hade sugits in i den nyfikna hjärnan dröjde det inte länge förrän hela meningar också blev förståeliga, och allt efter det blev matnyttig repetition.

Undertexten ska inte märkas

Vissa hävdar att undertexter bara är i vägen, men riktigt bra gjorda undertexter ska inte märkas utan bara guida tittaren genom det rörliga materialet. De dyker upp och försvinner omärkligt, och utan att du har märkt det har du snappat upp och lärt dig ett nytt ord som du inte kände till tidigare, eftersom du den här gången fick se det i skrift också.

Sen går det inte att förneka den praktiska aspekten av undertexter: de gör det möjligt för dig att titta på videor bland folk även när du inte kan eller vill ha ljudet på, samt att du kan äta de mest krispiga chipsen och tugga hur högt du vill utan att riskera att missa någon dialog!

/Emelie

2966_JessicaFrej_FotoLinaEidenbergAdamo

Vikten av korrekta undertexter

Undertexter är viktiga. Fråga bara en hörselskadad person när hela dennes omgivning plötsligt skrattar högt åt något som har sagts på teve- eller datorskärmen.  Om undertexterna är bra gjorda ska de inte märkas utan tittaren ska bara kunna hänga med i videons flöde utan att haja till och reagera på en konstig formulering.

Så man ska kanske i stället säga att korrekta undertexter är viktiga. Vem kan glömma när Smålandspostens ledarredaktion hade råkat få in Barnkanalens undertexter och Jan Björklund ståtligt förkunnade för riksdagen att han skulle ”bygga galaxens bästa sandslott”? Den formuleringen fick sannerligen många tittare att reagera.

Undertextning i sociala medier

När det gäller videor på sociala medier går allting ofta väldigt snabbt. Nya videor publiceras i rasande fart och det gäller att hänga med. Undertexter behöver därför produceras i snabb takt, men det är ingen ursäkt för att göra ett hafsjobb. Är vi osäkra på exempelvis ett ord eller begrepp så kollar vi upp det ordentligt i stället för att gissa oss fram, och på så sätt minimeras risken för felöversättningar. För vem vill vara ansvarig för att ha översatt ”Spongebob Squarepants” med ”Spongebob Smutsbralla” …